HALLO, WIJ ZIJN MATT

Wij nemen je financiële en personele zaken uit handen. Hiervoor hebben we zowel het talent, als de tools in huis. Onze mensen leveren de expertise, de paardenkracht en de human touch. Onze cloudoplossing @MATT stroomlijnt alle gegevens. Lees verder

Vaderschapsverlof, partnerverlof, geboorteverlof, kraamverlof…
Zoveel namen voor hetzelfde: het aantal vrije dagen dat je als vader (of partner) krijgt nadat je ki...
Lees verder ❯
Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020
Heb je op of na 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslagen en heb je die werkn...
Lees verder ❯

Welcome
to a
new world