HALLO, WIJ ZIJN MATT

Wij nemen je financiële en personele zaken uit handen. Hiervoor hebben we zowel het talent, als de tools in huis. Onze mensen leveren de expertise, de paardenkracht en de human touch. Onze cloudoplossing @MATT stroomlijnt alle gegevens. Lees verder

Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat
Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen tijdens ziekte door de werkgever kan het UWV een sanctie ...
Lees verder ❯
Cao verhoging Bibliotheken
De cao verhoging 2017 voor bibliotheken is definitief vastgesteld op: 1,4 % structurele salarisverho...
Lees verder ❯

Welcome
to a
new world