Informatie Salaris en Verlof jaarovergang 2018-2019

Geplaatst op 24 december 2018

Salarisstrook december en 13e run
Voor klanten voor wie een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten behoeve van het uitbetalen van eventuele laatste declaraties en mutaties van 2018, staat de salarisstrook omstreeks half januari klaar in @MATT. De 13e salarisrun wordt toegevoegd op de salarisstrook van de maand december en staat dus niet als aparte salarisstrook in @MATT. Het salaris van de 13e run wordt in januari aan je uitbetaald. Wanneer je dit bedrag optelt bij je netto gestorte salaris in december komt dit bedrag overeen met de loonstrook van december zoals die in @MATT wordt gezet.

Jaaropgave 2018
De jaaropgave over 2018 zal uiterlijk 1 februari beschikbaar zijn in @MATT. De jaaropgave is te vinden in het menu ‘Salarisstroken’, kies vervolgens het jaar 2018. Onderaan vind je je jaaropgave. Medewerkers die gedurende 2018 uit dienst zijn gegaan, hebben tot 1 mei 2019 toegang tot het menu ‘Salarisstroken’ om de jaaropgave te downloaden.

Overzetten verlofrestanten 2018 naar 2019
Op maandag 14 januari worden de verlofrestanten van 2018 overgezet naar de verlofkaart van 2019. Wanneer de restanten eenmaal zijn overgezet is het niet meer mogelijk om nog verlofaanvragen over 2018 in te dienen.
Indien jouw organisatie ook gebruik maakt van de compensatiekaart, worden ook die restanten op 14 januari overgezet, tenzij er binnen jouw organisatie ander beleid geldt rondom het overzetten van de compensatierestanten.