Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Geplaatst op 9 april 2019

Heb je op of na 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslagen en heb je die werknemer een transitievergoeding betaald? Dan kun je hier vanaf 1 april 2020 compensatie voor aanvragen bij het UWV.

Om de procedure rondom het aanvragen van de compensatie te verduidelijken heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recent de ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ opgesteld. Hierin staat onder ander welke gegevens je moet aanleveren ter onderbouwing van je aanvraag. Bewaar deze gegevens dus goed!

Wanneer is er recht op compensatie?

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

  • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst en wat de duur van de arbeidsovereenkomst was
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan
  • dat transitievergoeding is betaald en hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren

Welke gegevens moet de werkgever kunnen verstrekken?

Het UWV gebruikt bij de beoordeling zoveel mogelijk de gegevens die zij al heeft. Maar de werkgever zal bij de aanvraag ook de volgende gegevens moeten kunnen verstrekken:

  • De beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt wanneer de werknemer ziek was en dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was)
  • De ontslagvergunning (indien van toepassing)
  • Gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
  • Bewijs dat de (totale) transitievergoeding betaald is

Wil je dus in aanmerking komen voor deze compensatie? Zorg er dan voor dat je deze gegevens bewaard en kunt verstrekken bij je aanvraag vanaf april volgend jaar.

Het UWV beslist vervolgens binnen zes maanden of je de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.