Vaderschapsverlof, partnerverlof, geboorteverlof, kraamverlof…

Geplaatst op 18 april 2019

Zoveel namen voor hetzelfde: het aantal vrije dagen dat je als vader (of partner) krijgt nadat je kind geboren is. Tot afgelopen december kreeg je twee dagen betaald verlof, vanaf 2019 zijn dat er meer dankzij de inwerkingtreding van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (ofwel WIEG).

Het geboorteverlof is uitgebreid tot maximaal eenmaal het aantal werkuren per week. Werk je 36 uur per week, dan mag je ook 36 uur betaald geboorteverlof opnemen. De kosten van dit verlof zijn voor rekening van de werkgever. Je moet deze dagen aanvragen bij je werkgever en opnemen in de eerste vier weken na de geboorte. Let wel op; staan er afspraken in je cao over het geboorteverlof, dan gelden die afspraken tot uiterlijk 1 juli 2019.

Tot vijf weken aanvullend geboorteverlof in 2020
Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners nog verder uitgebreid. Je kunt dan als vader (of partner) maximaal zes weken verlof opnemen. De eerste week verlof moet je in de eerste vier weken na de bevalling opnemen. De vijf extra weken moet je in het eerste half jaar na de geboorte opnemen. Gedurende het extra verlof heb je recht op 70% loondoorbetaling (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). Dat wordt betaald door de werkgever, deze krijgt het vergoed door het UWV.