Betaald ouderschapsverlof?

Geplaatst op 6 mei 2019

Nederland gaat betaald ouderschapsverlof van minimaal twee maanden introduceren. Het kabinet geeft hiermee gevolg aan een Europese richtlijn die recent werd aangenomen in het Europees Parlement.

Elk Europees land mag zelf bepalen hoe hoog de toeslag wordt. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat gezinnen met die toeslag fatsoenlijk moeten kunnen leven. Ook mogen landen zelf beslissen wie het verlof gaat financieren: de werkgever, de overheid of beiden.

Wanneer gaat dit in?
Wanneer de nieuwe regels rondom ouderschapsverlof precies ingaan is nog niet bekend en dat kan ook nog wel even gaan duren. De Europese landen krijgen namelijk drie jaar de tijd om de nieuwe regels vorm te geven en op te nemen in de nationale wetten. Het is de intentie van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om eind 2019 de details van het nieuwe ouderschapsverlof bekend te maken. Daarna begint het wetgevingstraject, dat zo’n één à twee jaar kan gaan duren.

Hoe zijn de regels nu ook alweer?

  • Iedere ouder van een kind dat jonger is dan acht jaar heeft éénmaal recht op ouderschapsverlof van 26 maal de omvang van één werkweek. Je kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. Je mag ook eerst het verlof voor je oudste kind opmaken voordat je aan het verlof voor jongere kinderen begint.
  • Je moet het ouderschapsverlof minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof aanvragen bij je werkgever. De aanvraag moet je schriftelijk doen. Je mag als werknemer de ingangsdatum wel afhankelijk stellen van de bevallingsdatum (of de einddatum van het bevallingsverlof of ingangsdatum van de verzorging).
  • Een verzoek om ouderschapsverlof op te mogen nemen mag een werkgever niet weigeren. Wel mag de werkgever, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste invulling van het verlof op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang wijzigen. Als de werkgever dat wil, dan moet hij dat wel uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het verlof regelen. Van zwaarwegende bedrijfsbelangen is niet snel sprake.
  • Op grond van de huidige wetgeving hoeft aan de werknemer over de uren waarin hij ouderschapsverlof opneemt geen loon te worden doorbetaald. Hier kan per cao vanaf geweken worden.