Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon omhoog

Geplaatst op 16 mei 2019

De bedragen voor het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 zijn bekend. Het minimumloon en minimumjeugdloon gaan beide omhoog.
Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2019 € 1635,60 per maand.

 

Minimumjeugdloon

Per 1 juli wordt de leeftijd voor het volwassen minimumloon verder verlaagd.
De Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is namelijk in fases gewijzigd. Vóór 1 juli 2017 gold het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder. Op 1 juli 2018 is dit aangepast naar 22 jaar en ouder. En per 1 juli 2019 heeft iedereen van 21 jaar en ouder recht op een volledig wettelijk minimum loon. Dit is de laatste stap in het verlagen van de leeftijd waarop het volledig wettelijk minimum loon geldt.

Voor 18-, 19- en 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog.

Het minimumjeugdloon ziet er per 1 juli 2019 als volgt uit:
15 jaar: € 490,70 per maand
16 jaar: € 564,30 per maand
17 jaar: € 646,05 per maand
18 jaar: € 817,80 per maand
19 jaar: € 981,35 per maand
20 jaar: € 1.308,50 per maand
21 jaar en ouder: € 1.635,60 per maand

In veel cao’s vallen door de verhoging van het wettelijk minimumloon de salarisbedragen in de laagste schaal/trede combinaties onder dit minimum. Uiteraard heeft iedereen waar dit voor geldt recht op het wettelijk minimumloon. MATT zorgt ervoor dat iedereen waar dit voor geldt het wettelijk minimumloon krijgt uitbetaald.