Meer ruimte in de WKR vanaf 2020

Geplaatst op 28 mei 2019

Het kabinet heeft aangekondigd dat per 2020 de vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt verruimd.

Als werkgever mag je vanaf 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Op dit moment mag je een onbelaste vergoeding geven tot 1,2% van je totale loonsom. Er ligt nu een voorstel om het percentage te verhogen naar 1,7% tot een loonsom van € 400.000,-.

Deze verruiming van de werkkostenregeling betekent dat werkgevers € 2.000,- meer ruimte krijgen voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Bij een loonsom van € 400.000,- kunnen werkgevers in de nieuwe situatie € 6.800,- onbelast beschikbaar stellen, in plaats van de huidige € 4.800,-. Voor het loon boven € 400.000,- blijft het percentage 1,2%.
Op deze manier zijn het vooral de kleinere werkgevers die van de aangepaste regeling profiteren.

Ook wordt de vergoeding voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) per 2020 vrijgesteld. Die vergoeding is straks onbelast en gaat dan niet meer ten koste van de vrije ruimte.

Waarvoor gebruik je de WKR?
De werkkostenregeling wordt vaak gebruikt om onbelast een kerstpakket aan de werknemers te geven of bijvoorbeeld voor een extra gratificatie. Maar ook het personeelsuitje valt onder de reikwijdte van de WKR.

Geef je als werkgever méér onbelast uit dan is toegestaan onder de WKR, dan moet je daarover een eindheffing van 80% betalen. Deze komt voor rekening van de werkgever.

Let op: de verruiming van de WKR is een voorstel en moet nog goedgekeurd worden door het parlement.