Speel nu al in op de wijzigingen in de ketenregeling per 1 januari 2020

Geplaatst op 15 augustus 2019

Zoals je inmiddels wel weet gaat de ketenregeling par 1 januari 2020 weer naar drie jaar. Om hierop in te spelen is het als werkgever zijnde handig om nu al in actie te komen.

Eerst nog even kort de wijzigingen op een rij:
Tot 1-1-2020 is van een vast contract sprake als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan en/of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van twee jaar overschrijden. Van opvolgende contracten is sprake bij een tussenpoos van zes maanden of minder.

Vanaf 1-1-2020 is van een vast contract sprake als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan en/of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van drie jaar overschrijden. Van opvolgende contracten blijft sprake bij een tussenpoos van zes maanden of minder.

Is er sprake van een overgangsperiode?
Nee, de nieuwe regels gelden direct per 1-1-2020: voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1-1-2020 geldt de ketenbepaling van drie jaar, óók als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1-1-2020. Dit geldt tenzij een voor de werknemer gunstigere regeling geldt op basis van een cao.

Welke acties kun je nu al doen?

  • Breng in kaart welke tijdelijke arbeidsovereenkomsten er zijn, wanneer ze eindigen, hoe lang ze dan hebben geduurd en het hoeveelste contract het is.
  • Herijk hoe vaak en tot maximaal wanneer de contracten verlengd mogen worden op basis van het huidige recht en het nieuwe recht.
  • Houd (vanaf nu al) bij het aannemen van nieuwe mensen de nieuwe regels in ogenschouw als het gaat om het afspreken van de duur van een tijdelijk contract.