Drie veelgestelde vragen m.b.t. @MATT

Geplaatst op 10 oktober 2019

Deze keer geven we antwoord op drie veelgestelde vragen met betrekking tot @MATT.

Waarom zijn mijn reiskostendeclaraties/ urendeclaraties niet uitbetaald?
Ingediende declaraties moeten goedgekeurd zijn voordat ze worden meegenomen in de eerstvolgende salarisbetaling. In veel gevallen is je leidinggevende degene die jouw declaraties goedkeurt. Bij enkele organisaties gebeurt dit door een centraal persoon binnen jouw organisatie. Als een declaratie niet is uitbetaald, dan is deze óf nog niet goedgekeurd óf na de deadline pas goedgekeurd.
Declaraties die nog in het overzicht in het menu ‘Reiskosten’ of ‘Extra uren’ staan, zijn nog niet uitbetaald. Dit gebeurt bij de eerstvolgende salarisverwerking, mits ze dan zijn goedgekeurd. Uitbetaalde declaraties zijn verplaatst naar het menu ‘Historie’.

Mijn contracturen zijn vermeerderd (of verminderd), dit zou automatisch op mijn verlofkaart verwerkt worden maar ik zie dit nergens.
Je verlofrecht wordt elke nacht opnieuw uitgerekend door het systeem. De berekening gebeurt op basis van je contracturen en eventuele begin- en einddatum van je (tijdelijke) contracturen. Ga je meer of minder werken dan wordt dit verwerkt in je totale verlofrecht dat bovenaan je verlofkaart staat. Er wordt géén aparte extra regel met plus of min uren toegevoegd op je verlofkaart. Maar het totale verlofrecht is gewijzigd ten opzichte van de dag ervoor.

Ik heb een overige declaratie ingediend, maar deze is nooit aan mij uitbetaald met mijn salaris. Hoe kan dit?
Anders dan reiskostendeclaraties en urendeclaraties worden overige declaraties niet via de salarisadministratie aan je uitbetaald, maar via de financiële administratie. Ingediende overige declaraties vind je daarom ook niet terug op je salarisstrook. Over het algemeen worden overige declaraties eenmaal per week uitbetaald. Je vindt het uitbetaalde bedrag terug op je bankafschrift.
Reeds verwerkte overige mutaties kun je in @MATT terugvinden door bovenaan in het menu ‘Declaraties – Overige declaraties’ het vakje bij ‘Alleen nog niet verwerkte?’ uit te vinken. Wanneer de status ‘Verwerkt’ is, dan is de betaling in ieder geval onderweg (of inmiddels al aan je uitbetaald).

Tenslotte nog een tip: bovenaan in elk menu vind je een Help-knop. Onder die knop vind je informatie over het betreffende menu. Vind je daar geen antwoord? Kijk dan bij onze Veelgestelde vragen. Ga hiervoor op de @MATT-website naar het menu Help / FAQ.