Informatie Salaris en Verlof jaarovergang 2019-2020

Geplaatst op 24 december 2019


Salarisstrook december en 13e run
Voor klanten voor wie een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten behoeve van het uitbetalen van eventuele laatste declaraties en mutaties van 2019, staat de salarisstrook omstreeks half januari klaar in @MATT. De 13e salarisrun wordt toegevoegd op de salarisstrook van de maand december en staat dus niet als aparte salarisstrook in @MATT. Het salaris van de 13e run wordt in januari aan je uitbetaald. Wanneer je dit bedrag optelt bij je netto gestorte salaris in december komt dit bedrag overeen met de loonstrook van december zoals die in @MATT wordt gezet.

Jaaropgave 2019
De jaaropgave over 2019 wordt zo snel mogelijk na de 13e run beschikbaar in @MATT, maar uiterlijk 1 februari. Voor klanten zonder 13e run, staat deze zo snel mogelijk na de decemberrun klaar in @MATT.

De jaaropgave is te vinden in het menu ‘Salarisstroken’, kies vervolgens het jaar 2019. Onderaan vind je je jaaropgave. Medewerkers die gedurende 2019 uit dienst zijn gegaan, hebben tot 1 mei 2020 toegang tot het menu ‘Salarisstroken’ om de jaaropgave te downloaden.

Overzetten verlofrestanten 2019 naar 2020
Op maandag 13 januari worden de verlofrestanten van 2019 overgezet naar de verlofkaart van 2020. Wanneer de restanten eenmaal zijn overgezet is het niet meer mogelijk om nog verlofaanvragen over 2019 in te dienen.
Indien jouw organisatie ook gebruik maakt van de compensatiekaart, worden ook die restanten op 13 januari overgezet, tenzij er binnen jouw organisatie ander beleid geldt rondom het overzetten van de compensatierestanten.