Bijna helft werknemers bereikbaar buiten werktijd

Geplaatst op 23 januari 2020


Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd bereikbaar voor het werk via telefoon, e-mail of WhatsApp. Ruim driekwart van de managers is buiten hun werkuren bereikbaar voor collega’s of klanten.

Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar (76 procent). Ook werknemers met een pedagogisch beroep, vaak werkzaam in het onderwijs, zijn met 61 procent vaker bereikbaar.

Werknemers met een bedrijfseconomisch of administratief beroep, in de techniek of in zorg en welzijn, zijn gemiddeld het minst vaak bereikbaar buiten werktijd. Toch is ook in deze beroepen nog altijd ruim vier op de tien werknemers frequent in eigen tijd bereikbaar.

Hoogopgeleide 45-plussers
Hoogopgeleide werknemers van 45 tot 75 jaar zijn het meest buiten werktijd bereikbaar voor werk gerelateerde zaken (56 procent). Ook jongeren tot 25 jaar met een laag (53 procent) of middelbaar (51 procent) onderwijsniveau zijn relatief vaak of altijd in eigen tijd bereikbaar.

Boven de 35 jaar neemt de bereikbaarheid toe met het onderwijsniveau. Mannen zijn vaker dan vrouwen bereikbaar: 50 tegenover 45 procent. Hoogopgeleiden met een vaste arbeidsrelatie geven vaker dan hoogopgeleiden met een flexibele arbeidsrelatie aan buiten werktijd bereikbaar te zijn: 51 tegen 42 procent.

Enquête
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is een internetenquête onder bijna 63 duizend werknemers (in 2018) van 15 tot 75 jaar, die in Nederland werken. Zij krijgen vragen over arbeidsomstandigheden, -ongevallen, -verhoudingen, -voorwaarden, en werkinhoud. Ook wordt gevraagd of, en zo ja hoe vaak, ze buiten werktijd voor werk gerelateerde zaken bereikbaar zijn voor collega’s of klanten.