Corona: recht op loon tijdens quarantaine

Geplaatst op 5 maart 2020


Als een medewerker in quarantaine moet, heeft hij dan recht op doorbetaling van zijn loon? Het antwoord op deze vraag hangt af van de situatie.

Zieke medewerker
Als een medewerker ziek is en daarom in quarantaine moet, dan heeft hij recht op loon op grond van zijn arbeidsongeschiktheid. De medewerker is in dat geval immers ‘in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd om de bedongen arbeid te verrichten’.

Medewerker is (nog) niet ziek
Als een medewerker uit voorzorg, omdat hij mogelijk besmet zou kunnen zijn, in quarantaine moet, dan gaat deze situatie (nog) niet op. Er is dan immers (nog) geen sprake van ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Als de medewerker niet ziek is, dan geldt de hoofdregel dat een medewerker recht heeft op loon, tenzij de oorzaak van het niet werken voor rekening van de medewerker komt.
Overigens geldt in dit geval ook dat als de medewerker niet ziek is en beschikt over faciliteiten om thuis te kunnen werken, dat hij dan moet werken.

Gereisd voor werk
Als een medewerker voor zijn werk op reis is geweest en vanwege die reis uit voorzorg in quarantaine moet, dan zal de werkgever het loon aan deze medewerker moeten doorbetalen. De medewerker is immers tijdens zijn werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Dat maakt dat de reden van het niet werken niet voor rekening van de medewerker komt. De werkgever zal waarschijnlijk wel van de medewerker mogen verlangen dat hij redelijke (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht.

Gereisd voor vakantie
De vraag of het loon moet worden doorbetaald aan een medewerker die vanwege zijn vakantiereis in quarantaine moet, is lastiger te beantwoorden. Het zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Die kúnnen zodanig zijn dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Maar het is ook voorstelbaar dat de werkgever het loon niet verschuldigd is. Als een medewerker vanwege autopech of vanwege een geschrapte vlucht niet op tijd terug is van vakantie en daardoor niet kan werken, heeft hij namelijk meestal ook geen recht op loon.