Projectadministratie i.v.m. NOW-maatregel

Geplaatst op 19 maart 2020


De regeling werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. De regeling is vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW, kijk eventueel hier voor meer informatie over de NOW-maatregel).

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-maatregel is dat de aanvrager tenminste 20% omzetverlies verwacht.
Er zullen ten aanzien van de omzetdaling zaken aangetoond/geadministreerd moeten worden. Hoe dat eruit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. Niet gewerkte uren vanwege corona zouden bijvoorbeeld via een urenregistratie bijgehouden kunnen worden. Hiermee kun je op een later moment de situatie feitelijk onderbouwen.

Voor onze klanten die de module projectadministratie al gebruiken kan indien gewenst een extra project/artikel aangemaakt worden waarop medewerkers de uren kunnen boeken die ze vanwege corona niet hebben kunnen werken. De beheerder van de module kan zelf zo’n extra project/artikel aanmaken.

Voor onze klanten die @MATT gebruiken maar de projectadministratie nog niet, stellen wij op verzoek een vereenvoudigde versie van de projectadministratie beschikbaar. Dat betekent dat er één project aangemaakt wordt waarop medewerkers uren gaan registreren.
Er zijn bij de registratie dan twee mogelijkheden om uren te registreren:

  • Afwezig/ niet gewerkt vanwege corona
  • Aanwezig/ gewerkte uren

Deze vereenvoudigde versie bieden wij, zolang dit voor dit doel noodzakelijk is, gratis aan.

Klanten die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen met de vaste contactpersoon van MATT of mailen naar support@matt.nl.

Tot slot wijzen we graag op de Q&A corona virus die door onze P&O collega’s van MATT Talent is opgesteld. Hierin staan antwoorden op veel praktische P&O vragen in relatie tot het coronavirus.