Vraag nu de compensatie transitievergoeding aan

Geplaatst op 2 april 2020


Vanaf 1 april 2020 kun je de compensatie transitievergoeding aanvragen bij het UWV. Dit kun je aanvragen voor uitbetaalde transitievergoedingen (sinds 1 juli 2015) aan medewerkers die uit dienst zijn gegaan nadat zij twee jaar of langer arbeidsongeschikt waren.

Deze compensatieregeling was al ver voor de intrede van het coronavirus aangekondigd en staat dus los van alle corona noodmaatregelen die de overheid momenteel aan het uitwerken is.

Aanvraagtermijn
De compensatie kan voor transitievergoedingen die vóór 1 april 2020 volledig zijn betaald, worden aangevraagd tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet de aanvraag worden gedaan binnen zes maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald. De aanvraag moet gebeuren via de website van het UWV.

Welke documenten moeten aangeleverd worden bij de aanvraag?
De volgende documenten moeten, naast het ingevulde aanvraagformulier, als bewijsstukken aangeleverd worden:

  • De arbeidsovereenkomst. Indien de arbeidsovereenkomst niet meer aanwezig is, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de medewerker in dienst trad.
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst. Dit is de beëindigingsovereenkomst of de uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief.
  • De berekening van de hoogte van de transitievergoeding. En hierbij tevens de loonstrook van de periode voor de datum waarop de medewerker één jaar ziek was en de loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij was.
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum, zoals een bankafschrift.

Beoordeling en betaling
Indien het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 is beëindigd, dan neemt het UWV binnen 26 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. Heb je recht op de compensatie? Dan moet het UWV binnen zes weken na de datum van de beslissing betalen.
Indien het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 eindigt, dan neemt het UWV binnen acht weken na het indienen van de aanvraag een beslissing. Ook in dit geval moet het UWV, indien er recht op compensatie bestaat, binnen zes weken na de datum van de beslissing betalen.