Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Geplaatst op 16 april 2020


Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners rondom de geboorte van hun kind verder uitgebreid. Sinds 1 januari 2019 is het geboorteverlof al uitgebreid van twee dagen naar één week betaald verlof. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Per 1 juli 2020 komt hier het aanvullend geboorteverlof bij.

Nadat de medewerker het geboorteverlof van één werkweek heeft opgenomen, heeft hij/zij recht op vijf werkweken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof wordt betaald door het UWV. De medewerker krijgt 70% van het loon doorbetaald met een maximum van 70% van het maximum dagloon. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werkgever mag het verlof niet weigeren, maar als er zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen zijn dan mag de werkgever in overleg met de medewerker wel de spreiding van het verlof wijzigen.

Aanvraag verlof

Partners moeten het aanvullend geboorteverlof aanvragen bij hun werkgever. Dit moet minimaal vier weken voordat de medewerker het verlof in wil laten gaan. Als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat het kind te vroeg geboren wordt, moet het verlof zo snel mogelijk aangevraagd worden.
De werkgever kan vervolgens de vergoeding aanvragen bij het UWV. Dit kan van vier weken voorafgaand aan de eerste dag van het aanvullend geboorteverlof tot vier weken na afloop van de laatste dag van het verlof.
Let op: het verlof kan alleen aangevraagd worden voor kinderen die op of na 1 juli 2020 geboren worden.