Nieuw pensioenstelsel koppelt pensioen niet meer aan salaris

Geplaatst op 4 juni 2020

Nieuw pensioenstelsel
Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen.

Dat schrijft de Volkskrant. Het ministerie van Sociale Zaken, werkgeversvereniging VNO-NCW en vakbond FNV willen niet inhoudelijk op de stand van de onderhandelingen ingaan, maar bronnen rond de onderhandelingen bevestigen dat er een doorbraak is bereikt.

Pensioenakkoord

Vorig jaar werd er al met veel pijn en moeite een pensioenakkoord gesloten. Daarin werd onder meer afgesproken dat het pensioen minder zeker zou worden, maar het ontbrak nog aan een concrete uitwerking daarvan.
Tot nu toe was het zo dat het pensioen in principe 70% bedraagt van je gemiddelde loon tijdens je werkzame leven. Maar die belofte blijkt al jaren niet meer houdbaar.
Pensioenen kunnen al geruime tijd niet meer worden verhoogd om de inflatie te compenseren. Dat heeft te maken met de lage rente waarmee pensioenfondsen moeten rekenen om te bepalen of ze genoeg geld in kas hebben om ook in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Door die zogenoemde rekenrente kunnen fondsen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie. Volgens de Volkskrant wordt die rekenrente geschrapt, maar daarvoor moet wel een hoop veranderen.

Persoonlijke pot

Ten eerste wordt de pensioenaanspraak dus niet meer gebaseerd op je loon en de pensioenbelofte wordt ingeruild voor een verwachting. Die wordt gebaseerd op je inleg, dus hoeveel premie je betaalt, plus het beleggingsrendement op jouw inleg.
Volgens de krant wordt er bij pensionering gekeken naar hoeveel er dan in jouw persoonlijke pot zit. Daar bovenop komt dan nog een extra bedrag, gebaseerd op het verwachte rendement in de komende jaren. De hoogte van het jaarlijkse pensioen wordt dan bepaald door dat bedrag te delen door het nog te verwachten aantal levensjaren.
Op dit moment zijn dat er twintig na pensionering. Als een gepensioneerde eerder overlijdt, dan wordt het restant van zijn of haar pensioenaanspraak in de kas gestort. Dat wordt dan gebruikt om pensioenen uit te betalen van mensen die langer leven dan verwacht.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten hard te werken om voor de zomer een uitgewerkt akkoord te hebben. Naast de hoogte en de zekerheid van het pensioen moeten er namelijk nog meer afspraken worden uitgewerkt.