NOW 2.0: nieuwe maatregelen tweede noodpakket

Geplaatst op 2 juli 2020

NOW 2.0
Het kabinet heeft de nieuwe NOW-regeling met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september) gepubliceerd. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen.

De maatregelen voor de NOW 2.0 zijn officieel gepubliceerd. De volledige uitwerking verscheen in een kamerbrief.

Verschillen

De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent deze wijzigingen:

  1. Het subsidietijdvak is met de NOW 2.0 verlengd naar vier maanden. Dit was bij NOW 1.0 drie maanden. De subsidie moet de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020 compenseren.
  2. Bij de NOW 2.0 geldt ook dat er een omzetverlies van minimaal 20% moet zijn, maar moet dit anders berekend worden. De jaaromzet van 2019 moet men door drie delen om op die manier een gemiddelde omzet over een periode van vier maanden te krijgen.
    Uitzondering: als er gebruik is gemaakt van de NOW 1.0, dan moet de omzetperiode voor de NOW 2.0 aansluiten op de omzetperiode voor de NOW 1.0.
  3. Het subsidiebedrag bij de NOW 2.0 is hoger dan bij de NOW 1.0. De loonsom wordt namelijk verhoogd met 40% en moet een substantiële verbetering zijn. Bij de NOW 1.0 was dit 30%.
  4. Bij de NOW 2.0 geldt er een strafkorting van 100% als er bij UWV een ontslagaanvraag wordt ingediend om bedrijfseconomische redenen. Bij de NOW 1.0 is dit 150%.
  5. Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald worden niet gefilterd uit de loonsom.
  6. Bij de NOW 2.0 mag er geen dividend en ook geen bonussen worden uitgekeerd over het jaar 2020.
  7. De NOW 2.0 gaat gepaard met de verplichting om je als werkgever in te spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan ontwikkeladvies of aan scholing.

Zowel werkgevers die al een NOW-aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

De subsidieaanvragen kun je van 6 juli tot 1 september 2020 indienen.