UBO-register opent waarschijnlijk op 27 september 2020

Geplaatst op 20 augustus 2020

UBO-register
Het Nederlandse UBO-register opent waarschijnlijk op 27 september 2020 de digitale deuren. Ondernemingen en organisaties die nu al in het Handelsregister staan hebben na die datum 18 maanden de tijd om een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in te schrijven. Nieuwe inschrijvers moeten direct al een UBO opgeven.

Wat is een UBO?

UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Door het registreren van UBO-gegevens van onder meer bv’s en stichtingen hopen opsporingsdiensten witwassen beter aan te kunnen pakken. Dankzij het UBO-register moet namelijk snel duidelijk zijn wie er achter de schermen aan de touwtjes trekt.

Sancties voor Nederland?

Nu de Eerste Kamer ook heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering van het Nederlandse register regelt, kan het open. Het kabinet verwacht dat het UBO-register op zondag 27 september ‘live’ kan, zo staat in een brief over de aanpak van witwassen. Op zich wordt dat ook wel tijd, want het Nederlandse UBO-register had eigenlijk al 10 januari 2020 open moeten zijn. Het UBO-register is namelijk onderdeel van een Europese richtlijn, en Nederland is te laat met het omzetten daarvan in nationale regelgeving. De Europese Commissie heeft Nederland daarom inmiddels voor het Europese Hof van Justitie gedaagd en het hof gevraagd om financiële sancties op te leggen.

Privacy

Al sinds de aankondiging van het register is er kritiek, bijvoorbeeld uit de hoek van familiebedrijven. Zij vrezen voor hun privacy. Een deel van de UBO-gegevens is namelijk voor iedereen in te zien, tegen een vergoeding van € 2,50 per raadpleging. Het is wel mogelijk om gegevens te laten afschermen, maar de eisen daarvoor zijn streng. Het kabinet heeft eerder al toegezegd dat er een paar extra veiligheidskleppen worden ingebouwd om de privacy van UBO’s te waarborgen. Ook is het bijvoorbeeld niet mogelijk om op naam te zoeken of grote datasets op te vragen.