Aanvraag compensatie transitievergoeding ‘oude gevallen’ mogelijk tot 1 oktober

Geplaatst op 3 september 2020

Compensatie transitievergoeding
Werkgevers kunnen bij UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald aan de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Aanvraagtermijn

Voor zogenaamde ‘oude gevallen’, dat wil zeggen, transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, kan dit nog tot 1 oktober 2020. Daarnaast kan de werkgever per 1 april 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020. Voor deze gevallen geldt de deadline van 1 oktober 2020 niet.

Aanvragen compensatie

Om de compensatie aan te vragen bij UWV moet de werkgever een digitaal formulier invullen. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat in het werkgeversportaal op uwv.nl.

Beslistermijn UWV

Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van deze wet moet UWV binnen een redelijke termijn na ontvangst van de volledige aanvraag beslissen. Dat is in ieder geval binnen 8 weken. Lukt dat niet, dan moet UWV dat binnen die termijn laten weten aan de werkgever en een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking zal worden gegeven. Op een compensatieaanvraag voor oude gevallen beslist het UWV binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag.