Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021

Geplaatst op 25 februari 2021

Update handreiking ‘Vrijwilliger en vergoeding’
Per 1 januari 2021 is de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd van € 1.700,- naar € 1.800,- . Aan het verstrekken van deze vergoeding zijn wel voorwaarden verbonden.

Vrijwilligers die binnen je organisatie vrijwilligerswerk doen kun je een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 was die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 170,- per maand en € 1.700,- per jaar. Over een vrijwilligersvergoeding tot dat bedrag is geen belasting en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd en is per 1 januari 2021 dus verhoogd.

Vanaf dit jaar is het maximale bedrag dan ook € 1.800,- per jaar en maximaal € 180,- per maand. Betaal je de vrijwilliger een hogere vergoeding dan is deze alleen onbelast als je de vergoeding betaalt om de kosten te vergoeden die de vrijwilliger gemaakt heeft voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Voorwaarden vrijwilligersvergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de fiscale regels voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • je organisatie valt niet onder de vennootschapsbelasting of is daarvan vrijgesteld;
  • je organisatie is een sportvereniging of sportstichting;
  • je organisatie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
  • de vrijwilliger is niet bij je in dienst;
  • de vrijwilliger voert de werkzaamheden niet uit voor zijn beroep, en;
  • de vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor het werk is een vergoeding die niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.

Vrijwilligersmodule in @MATT

Wist je dat we in @MATT ook een handige vrijwilligersmodule hebben? Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.