Vrijwilligersportaal MATT

Geplaatst op 22 april 2021

Vrijwilligersmodule vrijwilligersportaal MATT
Steeds meer organisaties werken met vrijwilligers. En het aantal vrijwilligers groeit flink. Hierdoor bestaat er een toenemende behoefte aan een instrument dat inzicht en overzicht geeft en mogelijkheden biedt om vrijwilligers te binden en te boeien.

MATT heeft hiervoor het vrijwilligersportaal ontwikkeld, volledig geïntegreerd in @MATT. Ons vrijwilligersportaal is in de afgelopen jaren doorontwikkeld op basis van behoeftes van onze klanten en kent de volgende functionaliteiten:

Registratie

 • Registreren van relevante (NAW-)gegevens op de medewerkerkaart
 • Registreren aantal uren, functie, kostenplaats
 • Opslaan van documenten in het digitale dossier
 • Vastleggen en bewaken van individuele afspraken met vrijwilligers
 • Vastleggen van opleidingsinformatie; registreren en bewaken van (verplichte en gewenste) scholing en cursussen
 • Controle op aanwezigheid en geldigheid VOG
 • Registreren van afwezigheid door verlof en verzuim

Eigen toegang vrijwilligers

 • Inloggen in @MATT en eigen gegevens inzien en eenvoudig wijzigingen doorvoeren van bijvoorbeeld het adres of bankrekeningnummer
 • Indienen reiskosten- en overige declaraties; deze worden, na goedkeuring door de leidinggevende/ coördinator verwerkt door de financiële administratie
 • Bij afname van onze projectadministratie: vrijwilligers kunnen uren op projecten boeken

Vrijwilligerscoördinatie

 • Werkstromen t.b.v. instroom en uitstroom vrijwilligers waarbij de acties in de actielijst van de daartoe aangewezen personen in de organisatie komen
 • Genereren van vrijwilligersovereenkomsten en andere gepersonaliseerde documenten (bijvoorbeeld een welkomstbrief of getuigschrift)
 • Ondersteuning voor het versturen van mailingen
 • Versturen en verwerken van digitale voortgangs- of evaluatiegesprekken
 • Bij afname van onze roostermodule: inplannen vrijwilligers en vrijwilligers kunnen inschrijven op relevante openstaande diensten of activiteiten

Managementinformatie

 • Automatische signaleringen voor o.a. verjaardagen, jubilea, aanwezigheid/ verlopen VOG, declaraties, verzuim
 • Diverse handige ondersteunende managementrapportages

Wil jij dit ook?

Onze vrijwilligersmodule geeft je: professionalisering, efficiëntie, beheersbaarheid, inzicht én een beter contact met die belangrijke vrijwilligerspool.

Ben jij geïnteresseerd in onze vrijwilligersmodule? Wil je een demo zien? Of wil je graag een gesprek waarin we samen bekijken hoe deze module jou kan helpen bij jouw specifieke vraag?

Neem dan contact op met Walter Wouters (via 088 – 242 5406 of walter.wouters@matt.nl).