Wetswijziging per 1 juli 2021 voor oproepkrachten

Geplaatst op 17 juni 2021

Wetswijziging oproepkrachten per 1-7-2021
Sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in 2020 is er onduidelijkheid over de ‘spelregels’ voor oproepkrachten. Want wanneer moet een contract met vaste urenomvang precies ingaan?

Recht op vaste urenomvang

Volgens de WAB hebben oproepkrachten na twaalf maanden recht op een contractaanbod met een vaste urenomvang, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren (bijvoorbeeld per week). Dit aanbod moet binnen een maand ná afloop van de twaalfde maand zijn gedaan. De werknemer heeft vervolgens minimaal één maand de tijd om dit aanbod te accepteren.

Vanaf 1 juli meer duidelijkheid

Er is onduidelijkheid ontstaan over wanneer het aanbod precies in moet gaan én hoeveel tijd de werknemer krijgt om het aanbod te accepteren of weigeren. Er staat immers in de wet dat de werknemer minimaal één maand de tijd heeft, zonder limiet.

Op 1 juli 2021 komt hier verandering in. Vanaf dat moment geldt dat de werkgever het aanbod van de vaste urenomvang uiterlijk in de dertiende maand moet doen. De werknemer heeft vervolgens maximaal één maand de tijd om het aanbod te accepteren. Waarna deze uren uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand moeten ingaan. De wetswijziging per 1 juli 2021 geeft hiermee dus ook uitsluitsel over de termijn waarbinnen de vaste urenomvang in zou moeten gaan als de oproepkracht ‘ja’ zegt tegen het aanbod. Ook dat was tot op heden niet geregeld binnen de WAB.

Voorbeeld

Wat betekent dit in de praktijk? Een voorbeeld:
De oproepkracht is op 1 juli 2021 twaalf maanden in dienst, maar de arbeidsovereenkomst loopt nog door tot 1 januari 2022. De werkgever is dan verplicht om vóór 1 augustus 2021 een schriftelijk of digitaal aanbod te doen voor vaste uren. Dit aanbod moet gelden voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst, dus in het voorbeeld tot 1 januari 2022. Stel de werkgever doet dit aanbod op 15 juli 2021, dan heeft de werknemer één maand de tijd om het aanbod te accepteren of af te wijzen, dus tot 15 augustus 2021. Het aanbod voor de vaste uren moet dan uiterlijk op 1 september 2021 ingaan, maar mag dus ook eerder ingaan.

Automatische signalering uit @MATT

De aanbiedingsverplichting herhaalt zich ieder jaar: als de oproepkracht het aanbod niet (of niet tijdig) accepteert, moet een jaar later opnieuw een aanbod voor vaste urenomvang gedaan worden. @MATT stuurt je hierover twee maanden vóór afloop van de twaalf maanden periode automatisch een signaal. De personeelsadministratie van MATT zal vervolgens de aanbiedingsbrief aan het begin van de dertiende maand in orde maken, zodat je deze in de dertiende maand naar de oproepkracht kunt sturen.