Wetsvoorstel Thuiswerkvergoeding in pakket Belastingplan 2022 opgenomen

Geplaatst op 8 juli 2021

Thuiswerkvergoeding
Veel bedrijven en sectoren hebben afspraken gemaakt om de thuiswerkkosten te vergoeden, gefinancierd uit de vrije ruimte van de Werkkostenregeling. Er ligt nu echter een wetsvoorstel voor de introductie van een gerichte vrijstelling loonbelasting voor het vergoeden van de thuiswerkkosten. Dit blijkt uit het overzicht van wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2022 dat staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft gepubliceerd zo meldt de AWVN.

Normaal gesproken worden de fiscale plannen voor het nieuwe jaar pas op Prinsjesdag bekend gemaakt. De staatssecretaris heeft echter nu alvast een overzicht gegeven om inzichtelijk te maken welke fiscale onderwerpen in het najaar behandeld zullen worden en om de parlementaire behandeling te bespoedigen.

In het voorstel is ook opgenomen dat de fiscale vrijstelling voor de vaste reiskostenvergoeding naar rato van de niet-thuiswerkdagen toegepast mag worden. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen moet je namelijk aan de zogeheten 128-dagenregeling voldoen. Maar gezien het hybride werken halen veel de drempel van 128 dagen niet.

Hoogte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Het is nog niet bekend hoe hoog de vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding wordt. Het Nibud bekijkt op verzoek van het ministerie nu wat die hoogte zou moeten zijn. Naar verwachting wijkt die uitkomst niet veel af van de € 2,- die het Nibud eerder vaststelde.