Einde levensloopregeling nadert

Geplaatst op 5 augustus 2021

Einde levensloopregeling
Officieel is de levensloopregeling per 1 januari 2012 al afgeschaft. Maar door een overgangsrecht konden werknemers die op 31 december 2011 een levensloopsaldo hadden van € 3.000,- of meer nog bijna 10 jaar lang gebruikmaken van de belastingvrije spaarfaciliteit. Het spaartegoed van de levensloopregeling was voor werknemers bedoeld om inkomen te hebben gedurende een periode van onbetaald verlof.

Einddatum levensloopregeling

Dit jaar eindigt de regeling echter definitief en wel op 1 november 2021. Tot deze datum kunnen werknemers de levensloopaanspraak nog via de werkgever laten uitbetalen. Daarna geldt 1 november 2021 als ‘fictief genietingsmoment’. Dat betekent dat levensloopinstellingen de opgebouwde aanspraken zoals die op 1 november 2021 zijn gaan uitkeren. Niet de werkgever, maar de instelling (bank, verzekeraar, beleggingsinstelling) draagt daarbij zorg voor het inhouden van de loonheffingen en de afdracht daarvan aan de belastingdienst. Hierbij wordt door de instelling geen rekening gehouden met de heffingskortingen. Dit wordt bij de aangifte inkomstenbelasting door de belastingdienst berekend.

In de praktijk blijkt dat veel spaarinstellingen de maandelijkse inleg al vóór 1 november 2021 stopzetten zodat zij voldoende tijd hebben om de eindwaarden van de gespaarde producten te berekenen. Ook het uiterlijke aanvraagmoment om het kapitaal nog via de werkgever op te nemen ligt veelal vóór oktober.

Fiscale gevolgen

Het uitkeren van het tegoed heeft mogelijke fiscale en financiële gevolgen voor de deelnemer. Dit kan namelijk o.a. van invloed zijn op inkomensafhankelijke regelingen zoals toeslagen en heffingskortingen, bepaalde socialezekerheidsuitkeringen en de voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag.