Nieuw menu in @MATT: AVG

Geplaatst op 6 oktober 2021

AVG Schermen
Onder de AVG (Algehele Verordening Gegevensbescherming) is elke werkgever o.a. verplicht om te bepalen hoe lang zij gegevens van medewerkers wil bewaren en met welk doel.
In dit kader hebben we het in @MATT mogelijk gemaakt om vastgestelde bewaartermijnen te koppelen aan het verwijderen van medewerker gegevens en documenten van medewerkers.
Op die manier is het makkelijker om te voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

Menu AVG

Dit alles is te regelen in het nieuwe menu ‘AVG’. Hierin kan per documenttype en medewerker type een bewaartermijn ingegeven worden die geldt zolang iemand nog in dienst is. En een bewaartermijn die geldt nadat iemand uit dienst is gegaan.
Zodra de betreffende bewaartermijnen zijn verstreken, verschijnen de gegevens in beeld en kunnen ze verwijderd worden.

Elke organisatie is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van medewerker gegevens en documenten van medewerkers. Dit betekent o.a. dat @MATT nooit automatisch zaken zal verwijderen. Ook wanneer de bewaartermijnen zijn ingevoerd, zullen de gegevens nooit automatisch verwijderd worden.

Meer informatie is te vinden onder de helpknop bovenaan het menu.

Heb je vragen over dit menu? Neem dan contact met ons op.