Informatie Salaris en Verlof jaarovergang 2021-2022

Geplaatst op 23 december 2021


Salarisstrook december en 13e run

Voor organisaties waarvoor een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten behoeve van het uitbetalen van eventuele laatste declaraties en mutaties van 2021, staat de salarisstrook omstreeks half januari klaar in @MATT.

Jaaropgave 2021

De jaaropgave over 2021 zal uiterlijk 1 februari beschikbaar zijn in @MATT. De jaaropgave is te vinden in het menu ‘Salarisstroken’, kies vervolgens het jaar 2021. Onderaan vind je je jaaropgave. Medewerkers die gedurende 2021 uit dienst zijn gegaan, hebben tot 1 mei 2022 toegang tot het menu ‘Salarisstroken’ om de jaaropgave te downloaden.

Overzetten verlofrestanten 2021 naar 2022

Op vrijdag 14 januari worden de verlofrestanten van 2021 overgezet naar de verlofkaart van 2022. Wanneer de restanten eenmaal zijn overgezet is het niet meer mogelijk om nog verlofaanvragen over 2021 in te dienen.
Indien jouw organisatie ook gebruik maakt van de compensatiekaart, worden ook die restanten op 14 januari overgezet, tenzij er binnen jouw organisatie ander beleid geldt rondom het overzetten van de compensatierestanten.

Voor organisaties die een koppeling hebben tussen de projecturen-registratie en de verlof- en/of compensatiekaart, zullen eind februari de verlofrestanten nogmaals overgezet worden. Hierbij worden de eerder overgezette restanten overschreven.

Dit is nodig omdat eventuele wijzigingen in de projecturen-registratie van december, die in januari nog zijn doorgevoerd, gevolgen kunnen hebben voor de reeds overgezette verlofrestanten. Dit wordt eind februari dus gecorrigeerd.