De fiscale gevolgen van niet terugbrengen thuiswerkspullen

Fiscale gevolgen thuiswerkspullen

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, hebben sommige werkgevers met werknemers afgesproken dat zij weer naar kantoor gaan. Wat als werknemers de ter beschikking gestelde spullen (de bureaustoel, laptopsteun en het bureau) houden?

 

Wat zijn de eventuele fiscale gevolgen van weer op kantoor werken, maar de ter beschikking gestelde spullen thuis laten?

Bij het ter beschikking stellen van die spullen in de coronatijd was er geen loonbelasting verschuldigd en kon de werkgever gebruikmaken van de gerichte vrijstelling voor Arbo-verstrekkingen (zie art. 31a lid 2 onderdeel h Wet LB 1964 juncto art. 8.4a Uitvoeringsregeling LB 2011). Doordat niet langer meer thuis wordt gewerkt zijn die zaken niet meer nodig. Door die zaken vervolgens aan de werknemer te laten, geniet de werknemer een voordeel. Dat voordeel is de waarde in het economisch verkeer op het moment van het besluit van de werkgever om de bureaustoel, het bureau en de lamp aan de werknemer te laten. Dat voordeel is loon. Afhankelijk van de waarde en van de vraag of het gebruikelijk is, kan dat voordeel worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel en worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Als het niet wordt ondergebracht in de vrije ruimte, dan rijst nog de vraag of het voordeel netto of bruto is. Is het voordeel netto dan dient het voordeel nog te worden gebruteerd.

Zijn die gevolgen anders als de werkgever die spullen had verstrekt (eigendom is overgegaan naar de werknemer)?

Als de bureaustoel en het bureau waren verstrekt, dan was op dat moment ook de gerichte vrijstelling van toepassing (zie art. 31a lid 2 onderdeel h Wet LB 1964 juncto art. 8.4a Uitvoeringsregeling LB 2011). Door het niet langer thuiswerken als gevolg van het einde van de coronacrisis leidt dat niet tot gevolgen voor de loonheffingen.

Wat als er nog wel deels wordt thuisgewerkt?

De terbeschikkingstelling van de bureaustoel, het bureau en de laptopsteun heeft geen gevolgen als ook na de coronacrisis deels thuis wordt gewerkt; de gerichte vrijstelling blijft dan van toepassing.

Bron: XpertHR