De P&O modules

Het hart:
Alle modules draaien op @MATT. In dit digitale portaal kan je personele gegevens opzoeken, facturen inzien en goedkeuren en rapportages bekijken. Er is een spilanalyse waarin je zelf maatwerkrapporten kunt opstellen. Voor advies en het regelen van P&O zaken staan de professionals van MATT klaar.

Offerte altijd op maat
Geen organisatie is hetzelfde, dus offertes worden altijd op maat gemaakt. Factoren als aantal medewerkers en speciale wensen zijn bepalend voor de tarieven.

Module Personeel en Salarisadministratie (PASA)

Personeelszaken soepel geregeld
MATT zorgt dat de salarissen van je medewerkers maandelijks goed geregeld zijn. Zelf geef je door welke personeelswijzigingen er zijn in je organisatie via een digitale mutatie in @MATT. MATT verzorgt de administratieve verwerking van wijzigingen. We maken brieven, arbeidsovereenkomsten, salarisstroken, jaaropgaven. We regelen de koppeling met de financiële administratie, doen meldingen richting instanties en zorgen dat je managementinformatie krijgt.

Altijd helderheid, ook bij wetswijzigingen
Verandert er iets in wet- en regelgeving en/of de cao? Dat verwerken wij direct in @MATT of de salarisverwerking. Ook passen we arbeidsovereenkomsten en brieven aan. We signaleren het wanneer het verplicht of slim is dat je zelf actie onderneemt. MATT regelt (verplichte) administratieve handelingen richting belastingdienst en pensioenfonds.

Medewerkers hebben snel en goed inzicht in hun loonstroken, jaaropgaven, uren (vakantie, variabel budget en/of compensatie) ingediende en verwerkte meeruren of reiskosten. Voor jou betekent dit dat je minder belast wordt met vragen of uitzoekwerk. Uitgangspunt bij onze werkwijze is dat we waar mogelijk het initiatief bij de medewerker leggen.

Voor deze module rekenen we een vast bedrag per medewerker per jaar. Het aantal medewerkers dat in januari in dienst is bepaalt het bedrag dat we maandelijks factureren. Aan het einde van het jaar verrekenen we op basis van het aantal jaaropgaven. In een overzicht staat wat in de vaste prijs is inbegrepen en voor welke situaties je moet bijbetalen. Dan is het helder voor jou en voor ons.

Module Verzuimbegeleiding

De-medicalisering, persoonlijke begeleiding
Wij begeleiden onze klanten graag om een organisatie te bouwen en een klimaat te ontwikkelen waarin iedereen floreert, ook als iemand ziek is. In onze ondersteuning richten we ons steeds op optimale inzetbaarheid van medewerkers. Het is onze ervaring dat het belangrijk is om te ‘de-medicaliseren’. Daarom staat de manager centraal in de begeleiding. De P&O’er adviseert en werkt als eerste klankbord voor de manager. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld wanneer dit wettelijk verplicht of wenselijk is.

Er zijn drie varianten mogelijk:

  1. De Verzuimadministratie: registratie
    Ziek- en betermeldingen en afspraken rondom reïntegratie worden door jouw organisatie in @MATT ingevoerd. Wij zorgen voor een juiste verwerking in de salarisadministratie en de communicatie naar een arbodienst of een verzuimverzekeraar. We checken ook of uitkeringen vanuit de verzuimverzekering overeenkomen met de gegevens in @MATT.
  2. Basismodule Ziekteverzuim: registratie en coördinatie
    Managers leggen de verzuimbegeleiding vast in @MATT: contacten, gespreksverslagen en afspraken. In @MATT zijn meerdere online rapportagemogelijkheden voor het verzuim. Je krijgt een periodieke analyse van verzuimgegevens en zo nodig advies. @MATT bewaakt en signaleert benodigde acties vanuit wettelijke verplichtingen. Wij coördineren de inzet van de P&O-adviseur, de bedrijfsarts en andere deskundigen.
  3. Ziekteverzuim Uitgebreid: het complete pakket
    In deze module wordt de hele verzuimbegeleiding geregeld. Je krijgt alle diensten uit het pakket Verzuimadministratie en de Basismodule Verzuim aangevuld met  verzuimbegeleiding en advisering door een P&O consultant en de inzet van een bedrijfsarts. Bij de start van ziekteverzuim uitgebreid is het een optie om een verzuimscan te maken. Samen bepaal je vervolgens wat nodig is vanuit een preventieve benadering. De P&O-adviseur kan (nieuw) verzuimbeleid opstellen en ondersteunen bij de invoering.

Module P&O-compleet

Alle P&O-functies in één keer geregeld
Wij verzorgen de P&O functie bij onze klanten. Je kan rekenen op een vaste P&O’er die echt deel van het team is, maar de frisse externe blik heeft behouden. Samen maak je een agenda en een planning voor de inzet van de P&O’er, die aansluit bij je wensen en de prioriteiten van je organisatie. Ook buiten de afgesproken uren kun je met je vragen terecht. Door de toegang tot @MATT kan een adviseur op elk moment vanuit elke locatie adequate ondersteuning bieden.

Het aantal P&O-compleet uren wordt voor de contractduur vooraf overeengekomen. Omdat de bezetting dan te plannen is voor MATT, geldt een lager tarief.

Ook inzetbaar bij projecten
Behalve structurele inzet via P&O-compleet kan behoefte zijn aan P&O-expertise bij projecten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een fusie of reorganisatie, om verandertrajecten, arbeidsconflicten of functiewaardering. Dit vraagt soms om extra P&O-inzet. Incidentele inzet gebeurt op uur- of projectbasis. Op basis van een intake wordt een voorstel gemaakt.