Informatie jaarovergang

Salarisstrook december en 13e run
Voor organisaties waarvoor een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten behoeve van het uitbetalen van eventuele laatste declaraties en mutaties van 2023, staat de salarisstrook omstreeks half januari klaar in @MATT. De deadline voor het aanleveren van declaraties en mutaties is de tweede werkdag van het nieuwe jaar, dit jaar is dat woensdag 3 januari.

Jaaropgave 2023
De jaaropgave over 2023 zal uiterlijk 1 februari beschikbaar zijn in @MATT. De jaaropgave is te vinden in het menu ‘Salarisstroken’, kies vervolgens het jaar 2023. Onderaan vind je je jaaropgave. Medewerkers die gedurende 2023 uit dienst zijn gegaan, hebben tot 1 mei 2024 toegang tot het menu ‘Salarisstroken’ om de jaaropgave te downloaden.

Overzetten verlofrestanten 2023 naar 2024
Op donderdag 11 januari 2024 worden de verlofrestanten van 2023 overgezet naar de verlofkaart van 2024. Wanneer de restanten eenmaal zijn overgezet is het niet meer mogelijk om nog verlofaanvragen over 2023 in te dienen.
Indien jouw organisatie ook gebruik maakt van de compensatiekaart, worden ook die restanten op donderdag 11 januari 2024 overgezet (tenzij er binnen jouw organisatie ander beleid geldt rondom het overzetten van de compensatierestanten).

Voor organisaties die een koppeling hebben tussen de projecturen-registratie en de verlof- en/of compensatiekaart, zullen op 29 februari a.s. de verlofrestanten nogmaals overgezet worden. Hierbij worden de eerder overgezette restanten overschreven. Dit is nodig omdat eventuele wijzigingen in de projecturen-registratie van december, die in januari nog zijn doorgevoerd, gevolgen kunnen hebben voor de reeds overgezette verlofrestanten. Dit wordt eind februari dus gecorrigeerd.