Informatie Salaris en Verlof Jaarovergang 2022-2023

Salarisstrook december en 13e run

Voor organisaties waarvoor een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten behoeve van het uitbetalen van eventuele laatste declaraties en mutaties van 2022, staat de salarisstrook omstreeks half januari klaar in @MATT.

Jaaropgave 2022

De jaaropgave over 2022 zal uiterlijk 1 februari beschikbaar zijn in @MATT. De jaaropgave is te vinden in het menu ‘Salarisstroken’, kies vervolgens het jaar 2022. Onderaan vind je je jaaropgave. Medewerkers die gedurende 2022 uit dienst zijn gegaan, hebben tot 1 mei 2023 toegang tot het menu ‘Salarisstroken’ om de jaaropgave te downloaden.

Overzetten verlofrestanten 2022 naar 2023

Op 13 januari 2023 worden de verlofrestanten van 2022 overgezet naar de verlofkaart van 2023. Wanneer de restanten eenmaal zijn overgezet is het niet meer mogelijk om nog verlofaanvragen over 2022 in te dienen.
Indien jouw organisatie ook gebruik maakt van de compensatiekaart, worden ook die restanten op 13 januari 2023 overgezet, tenzij er binnen jouw organisatie ander beleid geldt rondom het overzetten van de compensatierestanten.

Voor organisaties die een koppeling hebben tussen de projecturen-registratie en de verlof- en/of compensatiekaart, zullen eind februari de verlofrestanten nogmaals overgezet worden. Hierbij worden de eerder overgezette restanten overschreven.

Dit is nodig omdat eventuele wijzigingen in de projecturen-registratie van december, die in januari nog zijn doorgevoerd, gevolgen kunnen hebben voor de reeds overgezette verlofrestanten. Dit wordt eind februari dus gecorrigeerd.