Modules F&C

Het hart: @MATT
Alle modules draaien op @MATT. In dit digitale portaal kun je alle financiële gegevens vinden, facturen inzien en goedkeuren en rapportages bekijken. Er is een spilanalyse waarin je zelf maatwerkrapporten kunt opstellen. Voor advies en het regelen van financiële zaken staan de professionals van MATT klaar. Zo ondersteunen we je volledige Planning & Control cyclus.

Offerte altijd op maat
Geen organisatie is hetzelfde, dus offertes worden altijd op maat gemaakt. Wat bepalend is voor de tarieven zijn factoren als omvang organisatie, aantal facturen, kasstaten en bankrekeningen, speciale wensen en hoeveel en wat voor soort rapportages gewenst zijn.

De module Financiële Administratie

Zorgen uit handen, mét behoud van controle
We regelen het proces rondom al je inkoop- en verkoopfacturen, zetten je betalingen klaar, doen bankboekingen en belastingaangiftes. De facturen van je leveranciers komen digitaal of fysiek binnen bij MATT. Daarna doet MATT een voorstelboeking. Na goedkeuring komt de betaling automatisch in de volgende betaalbatch.

Dit wordt in ieder geval voor je geregeld:
Debiteurenadministratie, crediteurenadministratie, kasstaten, bankboekingen, vaste activa module, projectadministratie (exclusief tijdschrijven), klaarzetten elektronische betaalbatch, boeking salarisjournaal, het boeken van permanence en het gebruik van kostenplaatsen en kostendragers en aangiftes van de diverse belastingen (zoals omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting).

Optioneel kunnen we dit erbij doen:
Het inrichten van een activaregister, een verplichtingenregister, het aanmaken, boeken, versturen, bewaken en afhandelen van verkoopfacturen.

Wat in de organisatie zelf gebeurt:
Het digitaal goedkeuren van inkoopfacturen, het aanleveren van de gegevens voor de verkoopfacturen in CRM (voor zover dit niet geautomatiseerd via de projectadministratie verloopt) en het uitvoeren van de feitelijke internetbetalingen.

De module Begroting

Optimaal inzicht in de stand van zaken
De controller van MATT ondersteunt je bij het opstellen van je begroting aan de hand van aangeleverde informatie. Eerst wordt een conceptbegroting gemaakt die met jou of in je MT wordt besproken en vervolgens definitief wordt gemaakt. Dan zorgt MATT voor invoering van de begroting in @MATT. Je kunt dan op elk moment kijken wat de stand van zaken is van de werkelijke cijfers ten opzichte van je begroting. Ook je afdelingsmanagers of budgethouders kunnen steeds zien hoe zij ervoor staan.

De module Rapportages

Advies op basis van feiten
Na afloop van elke overeengekomen periode maakt MATT een rapportage, zodat je weet hoe je er op dat moment voorstaat. Hiervoor gebruiken we een bewezen modelrapportage van MATT. In overleg met de controller kan dit model worden uitgebreid op basis van jouw specifieke informatiebehoeften. De controller zorgt voor een analyse over de resultaten en een prognose. MATT denkt hierbij actief mee met het financieel beleid van je organisatie en zal je hierover adviseren. In de offerte zijn standaard drie (kwartaal)rapportages en besprekingen opgenomen. Je kunt kiezen voor meerdere rapportages of voor maandrapportages.

De module Jaarrekening

Opstellen en begeleiding controle
Jaarlijks stelt MATT het balansdossier samen voor de accountant. Basis hiervoor zijn de gegevens in @MATT en de input vanuit de organisatie. Het balansdossier wordt samengesteld volgens de richtlijnen van de accountant. De controller controleert de cijfers en stelt na goedkeuring een concept jaarrekening samen. MATT zorgt voor de begeleiding van de accountant tijdens de accountantscontrole. Daardoor wordt je zelf niet belast met vragen van de accountant. In de offerte is standaard één bespreking opgenomen. Je kunt kiezen voor meerdere besprekingen.

De module Controlling

Vertrouwd gezicht, frisse blik
Een vaste controller die regelmatig op locatie werkt, de organisatie en mensen kent en weet wat er speelt. Maar wel met voldoende afstand om een externe blik te kunnen bieden en nieuwe perspectieven aan te reiken. Een controller met kennis van zijn vakgebied en van jouw branche die oplossingen en ideeën meebrengt vanuit andere organisaties.

Door de toegang tot @MATT kan een adviseur op elk moment vanuit elke locatie adequate ondersteuning bieden. Het aantal controllinguren wordt voor de contractduur vooraf overeengekomen. Omdat de bezetting dan te plannen is voor MATT geldt een lager tarief.

Ondersteuning op maat
Bij de start plan je de inzet van de controller gericht op de prioriteiten van jouw organisatie. Activiteiten waar je aan kunt denken zijn: inrichten administratieve organisatie, vergroten van het financiële bewustzijn binnen je organisatie, inrichten van een projectenstructuur in je organisatie, ondersteuning naar besturen, raad van toezicht en subsidieverstrekkers, sparringpartner directie, bijdrage strategieontwikkeling, investeringsvraagstukken en participatie in MT en projectgroepen.

Ook voor projecten
Behalve structurele inzet via controlling kan behoefte zijn aan financiële expertise bij projecten. Dit kan gaan om een fusie of overname, nieuwbouw of financieringsvraagstukken. Dit vraagt soms om extra inzet van een controller. Incidentele inzet gebeurt op uur- of projectbasis. Op basis van een intake wordt een voorstel gemaakt.