NIEUWS

Conceptwetsvoorstel: Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring
De huidige wetgeving knelt in de visie van het kabinet voor zzp’ers (zelfstandige zonder personeel...
Lees verder ❯
Transitievergoeding vanaf 1 januari 2020: nader ingezoomd
Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 gelden direct ook...
Lees verder ❯
Drie veelgestelde vragen m.b.t. @MATT
Deze keer geven we antwoord op drie veelgestelde vragen met betrekking tot @MATT. Waarom zijn mijn r...
Lees verder ❯
Prinsjesdag: de highlights voor P&O
De Miljoenennota en het Belastingplan 2020 zijn officieel gepresenteerd op Prinsjesdag. Veel P&O...
Lees verder ❯
Roostermenu’s en variabele uren toegevoegd in de @MATT-App
We hebben onze app verder uitgebreid met nieuwe menu’s. Er zijn twee planningsmenu’s toegevo...
Lees verder ❯
Speel nu al in op de wijzigingen in de ketenregeling per 1 januari 2020
Zoals je inmiddels wel weet gaat de ketenregeling par 1 januari 2020 weer naar drie jaar. Om hierop ...
Lees verder ❯
Wet Arbeidsmarkt in Balans definitief
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen en treedt daarmee p...
Lees verder ❯
Menu Openstaande crediteuren @MATT vernieuwd
In navolging van het menu ‘Openstaande debiteuren’ hebben we ook ons menu ‘Openstaande credite...
Lees verder ❯
Nieuw in de @MATT-App: CRM telefoonboek
We hebben een nieuw menu toegevoegd in onze app! Gebruikers van het menu Relatiekaart in @MATT (in m...
Lees verder ❯
Menu Openstaande debiteuren @MATT vernieuwd
We hebben ons menu ‘Openstaande debiteuren’ vernieuwd. Het menu is overzichtelijker geworden. De...
Lees verder ❯
Meer ruimte in de WKR vanaf 2020
Het kabinet heeft aangekondigd dat per 2020 de vrije ruimte voor de werkkostenregeling wordt verruim...
Lees verder ❯
Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon omhoog
De bedragen voor het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 zijn bekend. Het minimumloon en minimumje...
Lees verder ❯
Betaald ouderschapsverlof?
Nederland gaat betaald ouderschapsverlof van minimaal twee maanden introduceren. Het kabinet geeft h...
Lees verder ❯
Vaderschapsverlof, partnerverlof, geboorteverlof, kraamverlof…
Zoveel namen voor hetzelfde: het aantal vrije dagen dat je als vader (of partner) krijgt nadat je ki...
Lees verder ❯
Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020
Heb je op of na 1 juli 2015 een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslagen en heb je die werkn...
Lees verder ❯
eHerkenning: nieuwe manier van inloggen voor organisaties
eHerkenning is een soort DigiD voor bedrijven. Met eHerkenning kun je als organisatie veilig inlogge...
Lees verder ❯
Status van de Wet arbeidsmarkt in balans
De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) bevat een pakket aan maatregelen dat de verschillen tussen vaste...
Lees verder ❯
Antwoord op veelgestelde vragen
Is mijn overige declaratie al betaald? Hoe kan ik mijn verlofaanvraag nog wijzigen? Hoe moet ik een ...
Lees verder ❯
@MATT-App nu ook beschikbaar voor iPad en tablet
Vanaf nu is de @MATT-App ook te downloaden voor iPads en Android-tablets. De app werkt voor iOS vana...
Lees verder ❯
Informatie Salaris en Verlof jaarovergang 2018-2019
Salarisstrook december en 13e run Voor klanten voor wie een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten beho...
Lees verder ❯