NIEUWS

Nieuwe module overige declaraties
Eindelijk is het dan zover. De nieuwe module overige declaraties is klaar! Wat is er veranderd? Het ...
Lees verder ❯
Fiets van de zaak wordt eenvoudiger
Fiets van de zaak wordt eenvoudiger De regels voor een fiets van de zaak worden minder ingewikkeld. ...
Lees verder ❯
Lage btw-tarief per 1 januari 2019 naar 9%
Voor een aantal goederen en diensten geldt het lage btw-tarief van 6%. Per 1 januari 2019 wordt dit ...
Lees verder ❯
Informatie Salaris & Verlof jaarovergang 2017-2018
Salarisstrook december en 13e run Voor klanten voor wie een 13e salarisrun uitgevoerd wordt ten beho...
Lees verder ❯
Belastingwijzigingen 2018
Op 19 december 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met Belastingplan 2018. Het gaat om wijzigingen ...
Lees verder ❯
Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt AVG
De Wet bescherming persoonsgegevens uit 1995 wordt op 25 mei  2018 vervangen door de Algemene veror...
Lees verder ❯
Sportbedrijf Lelystad en MATT
MATT wil groeien, om daarmee meer te kunnen betekenen voor haar klanten. In de bibliotheekbranche he...
Lees verder ❯
Eventuele verhoging lage btw-tarief?
In Den Haag wordt een eventuele verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 8% overwogen. Hiermee ...
Lees verder ❯
Boeteoplegging Arbowet aangepast
Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging  aan...
Lees verder ❯
Per oktober één inlogcode voor UWV, Belastingdienst en KvK
Vanaf 1 oktober kunnen organisaties met één inlogmethode informatie aanleveren bij verschillende o...
Lees verder ❯
Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ beschikbaar
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbo...
Lees verder ❯
Premie ZVW in 2018 waarschijnlijk omhoog
Werkgevers betalen over het loon van de meeste werknemers in 2018 naar verwachting 6,85% aan werkgev...
Lees verder ❯
Politiek gaat vragen stellen over controle op topinkomens
Kamerlid Jan Middendorp gaat kamervragen stellen over de controle op topinkomens. Dat zegt de VVD...
Lees verder ❯
Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. De oude wet is op verschillende plekken gew...
Lees verder ❯
Sollicitatiecode herzien
De Sollicitatiecode is geschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement &...
Lees verder ❯
Vakantiegeld en belasting
In de maand mei wordt het vakantiegeld weer uitbetaald. Over je vakantiegeld wordt het bijzonder tar...
Lees verder ❯
Nieuwe regels voor betaaltermijnen in het MKB
[administratie, facturen]De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de Wet uiterste betaaltermijn...
Lees verder ❯
Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat
Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen tijdens ziekte door de werkgever kan het UWV een sanctie ...
Lees verder ❯
Cao verhoging Bibliotheken
De cao verhoging 2017 voor bibliotheken is definitief vastgesteld op: 1,4 % structurele salarisverho...
Lees verder ❯
Controle op WNT moet beter vastgelegd worden
Plasterk: accountant moet controle op naleven WNT beter vastleggen [WNT, Accountantscontrole] Accoun...
Lees verder ❯