NIEUWS

Het Lage-Inkomensvoordeel uitgelegd
[Financieel – Salariskosten] Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een voordeel voor de werkgever...
Lees verder ❯
Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers
Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. Dat komt door de Twe...
Lees verder ❯
Versoepeling teruggaaf btw bij oninbare vorderingen
Vanaf 1 januari 2017 versoepeling BTW regels bij oninbare vorderingen Er zijn soepelere regels voor ...
Lees verder ❯
Beperkte bereikbaarheid MATT
MATT is dinsdagmiddag 10 januari vanaf 14:45 uur niet bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst. V...
Lees verder ❯
Salaris en verlof informatie medewerkers bibliotheken
Salarisstrook december en 13e run Voor klanten met een 13de salarisrun staan de salarisstroken half ...
Lees verder ❯
Vanuit vertrouwen bouwen aan je toekomst
Binnen MATT werken we het afgelopen jaar steeds meer vanuit een bijzonder concept. Een concept dat j...
Lees verder ❯
Alleen “kwaadwillenden” en “valsspelers” hebben te vrezen van Wet DBA
Alleen in uitzonderlijke gevallen handhaaft de Belastingdienst de omstreden nieuwe regels voor (zzp&...
Lees verder ❯
Uitstel werking wet DBA
[HR|wetgeving] Het kabinet stelt de werking van de wet DBA uit. Er zitten te veel haken en ogen aan ...
Lees verder ❯
Minder kosten bij ontslag langdurig zieke werknemer
[HR – transitievergoeding] Langdurig zieke werknemers houden recht op een transitievergoeding....
Lees verder ❯
AOW leeftijd stijgt verder
[HR|AOW] De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar in 2021. In de Wet versnelde verhogi...
Lees verder ❯
Tweede Kamer eist helderheid over afspraken met ZZP’ers
[HR|wetgeving]  Tweede kamer wil meer duidelijkheid over afspraken met ZZP’ers. De Wet Dereg...
Lees verder ❯
Uitzondering op ketenbepaling
[HR] Ketenbepaling geldt niet voor werknemers onder de 18 die minder dan twaalf uur per week werken....
Lees verder ❯
Vraag nu subsidie Duurzame Inzetbaarheid aan
[HR] Meer aandacht voor gezond werken? Binnenkort start aanvraag ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid...
Lees verder ❯
Wijziging correspondentie UWV
[HR-UWV] UWV communiceert over Ziektewet- en WAZO-uitkeringen straks alleen nog via het Werkgeverspo...
Lees verder ❯
Tweede Kamer akkoord met wijziging Arbowet
[HR – Arbo] De Tweede Kamer stemt in met wijziging van de Arbowet per 1-1-’17. Dit zijn ...
Lees verder ❯
Eigen risico WGA: deadline en premies 2017
[HR] Deadline aanvraag eigenriscodragerschap WGA (nu ook voor flexwerkers), plus overzicht premies 2...
Lees verder ❯
Eigenrisicodragerschap WGA ook voor flexwerkers
[HR – Flexwerkers] Organisaties kunnen straks ook voor de flexwerkers eigenrisicodrager WGA worden...
Lees verder ❯
@MATT Spilananalyse wordt @MATT Financiële Analyse
[@MATT] Gebruikerservaringen als basis voor de verbeteringen aan @MATT tool. Dit zijn de innovaties....
Lees verder ❯
Ziek en vakantie
[HR] Wat doe je als je ziek wordt op vakantie? Als je de regels volgt, verlies je geen vakantiedagen...
Lees verder ❯
Benut nu de Subsidieregeling Praktijkleren
[HR – Scholing] Subsidie Praktijkleren begeleiding van medewerkers? Wees op tijd met het aanvr...
Lees verder ❯