NIEUWS

Digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ beschikbaar
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbo...
Lees verder ❯
Premie ZVW in 2018 waarschijnlijk omhoog
Werkgevers betalen over het loon van de meeste werknemers in 2018 naar verwachting 6,85% aan werkgev...
Lees verder ❯
Politiek gaat vragen stellen over controle op topinkomens
Kamerlid Jan Middendorp gaat kamervragen stellen over de controle op topinkomens. Dat zegt de VVD...
Lees verder ❯
Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017
Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. De oude wet is op verschillende plekken gew...
Lees verder ❯
Sollicitatiecode herzien
De Sollicitatiecode is geschreven door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement &...
Lees verder ❯
Vakantiegeld en belasting
In de maand mei wordt het vakantiegeld weer uitbetaald. Over je vakantiegeld wordt het bijzonder tar...
Lees verder ❯
Nieuwe regels voor betaaltermijnen in het MKB
[administratie, facturen]De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de Wet uiterste betaaltermijn...
Lees verder ❯
Loondoorbetaling bij loonsanctie UWV: 70% volstaat
Bij onvoldoende re-integratie-inspanningen tijdens ziekte door de werkgever kan het UWV een sanctie ...
Lees verder ❯
Cao verhoging Bibliotheken
De cao verhoging 2017 voor bibliotheken is definitief vastgesteld op: 1,4 % structurele salarisverho...
Lees verder ❯
Controle op WNT moet beter vastgelegd worden
Plasterk: accountant moet controle op naleven WNT beter vastleggen [WNT, Accountantscontrole] Accoun...
Lees verder ❯
Het Lage-Inkomensvoordeel uitgelegd
[Financieel – Salariskosten] Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een voordeel voor de werkgever...
Lees verder ❯
Wetswijzigingen 2017 voor werkgevers
Dit jaar zijn de gevolgen van de wijzigingen in de wet- en regelgeving beperkt. Dat komt door de Twe...
Lees verder ❯
Versoepeling teruggaaf btw bij oninbare vorderingen
Vanaf 1 januari 2017 versoepeling BTW regels bij oninbare vorderingen Er zijn soepelere regels voor ...
Lees verder ❯
Beperkte bereikbaarheid MATT
MATT is dinsdagmiddag 10 januari vanaf 14:45 uur niet bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst. V...
Lees verder ❯
Salaris en verlof informatie medewerkers bibliotheken
Salarisstrook december en 13e run Voor klanten met een 13de salarisrun staan de salarisstroken half ...
Lees verder ❯
Vanuit vertrouwen bouwen aan je toekomst
Binnen MATT werken we het afgelopen jaar steeds meer vanuit een bijzonder concept. Een concept dat j...
Lees verder ❯
Alleen “kwaadwillenden” en “valsspelers” hebben te vrezen van Wet DBA
Alleen in uitzonderlijke gevallen handhaaft de Belastingdienst de omstreden nieuwe regels voor (zzp&...
Lees verder ❯
Uitstel werking wet DBA
[HR|wetgeving] Het kabinet stelt de werking van de wet DBA uit. Er zitten te veel haken en ogen aan ...
Lees verder ❯
Minder kosten bij ontslag langdurig zieke werknemer
[HR – transitievergoeding] Langdurig zieke werknemers houden recht op een transitievergoeding....
Lees verder ❯
AOW leeftijd stijgt verder
[HR|AOW] De AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar in 2021. In de Wet versnelde verhogi...
Lees verder ❯