De modules van MATT

Gebruik @MATT
Snel inzicht in bedrijfsprocessen en belangrijke stuurinformatie, dat biedt @MATT. @Matt is door MATT zelf ontwikkeld. Het heeft de voordelen van een ERP-systeem, maar dan zonder de nadelen. Leidraad voor MATT is “keep it simple”. Het gebruikersgemak staat centraal, MATT regelt het beheer en de kosten zijn beperkt. Zo zijn de implementatie en de begeleiding van het gebruik van @MATT kosteloos. De basis van @MATT is Exact Globe, een bestaand systeem dat zich al bewezen heeft. Matt ontwikkelt @MATT samen met klanten, zodat het goed aansluit bij de behoeften. Een abonnement op @MATT betekent dat je gebruik kunt maken van het administratiesysteem en het personeelsinformatiesysteem.

Het financieel informatiesysteem
Direct inzicht in alle belangrijke financiële gegevens van je organisatie. Projectleiders en managers hebben inzicht in hun budgetten. Alle financiële processen zijn gedigitaliseerd. Zo kun je je inkoopfacturen inzien en goedkeuren, je kunt facturen zoeken en zien of ze betaald zijn. Je kunt analyses maken en managementrapportages inzien.

Een volledig personeelsinformatiesysteem
Je hebt direct inzicht in alle belangrijke gegevens van medewerkers. Van functie- en contractgegevens tot verzuim, verlof, persoonlijke gegevens, declaraties en vergoedingen. Het is een compleet digitaal personeelsdossier, compleet met alle digitale documenten. Van arbeidsovereenkomst tot gespreksverslagen. Via managementrapportages heb je steeds direct inzicht in relevante ken- en stuurgetallen. Doordat ook de financiële administratie in @MATT zit, is er zo direct inzicht in personeelsbudgetten, onkosten en verlofstuwmeren. Kortom, alles onder controle.

De overige modules
We willen graag zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Daarom hebben we ‘overige modules’ ontwikkeld die verschillende processen van A-Z kunnen regelen met veel ruimte voor maatwerk. De modules zijn geïntegreerd met de financiële en de salarisadministratie. Dat voorkomt dubbele invoer en fouten en maakt koppelingen tussen systemenoverbodig. Voor alle modules geldt: doordat de gegevens vastgelegd worden, zijn rapportages en (kosten)analyses voortaan een fluitje van een cent.

De Roostermodule

Efficiënte inzet van personeel, tevreden medewerkers
Zelfroosteren is helemaal van deze tijd. Maar dan wil je als roostermaker wel de regie houden. Deze module biedt het beste van twee werelden: medewerkers hebben invloed op hun diensten, kunnen ruilen en beschikbaarheid aangeven terwijl de roostermaker de touwtjes in handen houdt. Resultaat: helder inzicht voor iedereen en nooit meer onnodig rondmailen of bellen.

De module Tijdschrijven/Projectadministratie

Helder inzicht in kosten en gemaakte uren, directe facturatie
Hoeveel geld en hoeveel uren zitten er al in dit project? Met deze module krijg je direct antwoord op deze vragen. Ook heel geschikt om analyses te doen, kostprijsberekeningen te maken of voor productbegrotingen. Je ziet meteen waar het efficiënter kan. Ook ideaal voor kostenverantwoording van gesubsidieerde projecten.

Facturering naar klanten of instellingen kan automatisch, de verkoopfacturen worden dan meteen verwerkt in de financiële administratie. Bij een koppeling met de roostermodule kunnen uren vanuit de planning direct worden ingelezen in de module Tijdschrijven. Medewerkers hoeven alleen nog eventuele afwijkingen te registreren, dus geen dubbel werk van medewerkers of administratieve krachten meer.

De module CRM

Alles voor relatiemanagement op één plek
Deze module ondersteunt via @MATT het hele relatiemanagement. Dit geldt voor het beheer van alle contacten en contracten met zowel klanten als leveranciers. Je kunt met de module ook mailings en nieuwsbrieven en de activiteitenagenda beheren en bijvoorbeeld de producten- en dienstencatalogus onderhouden. Vanuit de module CRM is het mogelijk verschillende signalen uit te sturen, zowel intern (aflopen van een contract, datum voor opvolging) als extern (herinnering aan een geplande activiteit).

De module Functioneren & Beoordelen (F&B)

Strak systeem met human touch
Groeien in de organisatie, weten wat er van je verwacht wordt, feedback krijgen waar je wat mee kan: functioneren en beoordelen is per definitie mensenwerk. De module F&B helpt de jaarlijkse gesprekcyclus in organisaties. Doelen worden duidelijk, voortgang wordt meetbaar. Zo weten medewerker en leidinggevende waar ze aan toe zijn en wordt er gebouwd aan een motiverende werksituatie. De module maakt een resultaat- en ontwikkelgerichte aansturing mogelijk met de garantie van continuïteit, ook bij wisseling van managers. Plannen van gesprekken wordt gemakkelijk en gespreksverslagen zijn direct te vinden in een eigen personeelsdossier.

Deze module kan aansluiten op de bestaande gesprekscyclus en kan op maat gemaakt worden op verschillende onderdelen zoals het aantal en soort gesprekken, competenties, schaal, individuele doelstellingen en de optie van intercollegiale beoordeling.

Als er geen competentie set aanwezig is, kan gebruik gemaakt worden van de MATT-competentie set. Of MATT kan samen met de organisatie een eigen set ontwikkelen.

Het Vrijwilligersportaal

Van planning tot onkostenvergoeding: alles overzichtelijk bij elkaar
Vrijwilligers vormen voor steeds meer organisaties de onmisbare ondersteuning voor het dagelijks reilen en zeilen. Met het vrijwilligersportaal in @MATT kan de inzet van vrijwilligers digitaal worden ondersteund. Belangrijke voordelen zijn: professionalisering, efficiëntie, beheersbaarheid, inzicht én een beter contact met die belangrijke vrijwilligerspool.
Met het vrijwilligersportaal kan je onder meer de relevante contactgegevens registreren, maar ook beschikbaarheid en voorkeur voor bepaalde functies. Vrijwilligersovereenkomsten en andere relevante documenten worden gemakkelijk gegenereerd en declaraties en vergoedingen eenvoudig en efficiënt verwerkt. Ook het inplannen is mogelijk, via een koppeling met de roostermodule. Het versturen van de vrijwilligersnieuwsbrief wordt met dit portaal ook een stuk eenvoudiger.