STAP-budget

Opleidingsbudget Stap-budget 2022
STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. Met dit budget kunnen werkenden en werkzoekenden hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren.

Men kan een vergoeding van maximaal € 1.000,- per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing.

Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Sinds 1 januari zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

Voor wie?

Het STAP-budget kan worden aangevraagd door ‘iedereen met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt’. De aanvrager moet 18 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Verder moet de aanvrager minstens zes maanden verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen (in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van de aanvraag).

Beperkt budget

Het STAP-budget is beperkt. In 2022 is er € 160 miljoen beschikbaar. Dit budget is verdeeld over 5 aanvraagperiodes vanaf 1 maart 2022. Hiermee kunnen ruim 160.000 personen scholing volgen. Meer informatie over het beschikbare budget en de aanvraagperiodes is te vinden op het STAP-portaal.