Uitkering betaald ouderschapsverlof definitief 70%


De hoogte van het ouderschapsverlof is officieel vastgesteld door de Tweede Kamer.

Per 2 augustus 2022 gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Vanaf dan krijgen ouders die ouderschapsverlof opnemen negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Door invoering van het deels betaalde ouderschapsverlof wil het kabinet het aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Nu doet slechts één derde van de werknemers dat. Oorspronkelijk zouden ouders 50% van hun dagloon doorbetaald krijgen. Het kabinet heeft dit percentage nu verhoogd naar 70%. Daarmee wil het kabinet de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt bevorderen.

Veranderingen ouderschapsverlof op een rij

Het betaalde ouderschapsverlof heeft de volgende voorwaarden:

  • De negen weken betaald ouderschapsverlof kunnen (verspreid) worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind;
  • Het kind hoeft niet geboren te zijn na 2 augustus 2022;
  • De ouder moet nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen;
  • Het recht op betaling van ouderschapsverlof geldt voor werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst (zoals dga’s en huishoudelijke hulp). Het recht geldt voor de werknemer die de wettelijke ouder is, het kind heeft erkend of samenwoont met het kind, het verzorgt en opvoedt (bijvoorbeeld een stiefouder); of de pleegzorgouder of adoptieouder is.
  • De werkgever moet de aanvraag voor het betaald ouderschapsverlof doen bij UWV.

Bron: XpertHR