Update nieuwe ontwikkelingen in @MATT

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met diverse nieuwe (door)ontwikkelingen in @MATT. Hieronder bespreken wij de nieuwste ontwikkelingen.

  1. Het menu ‘Declaratie reiskosten’ is vernieuwd.

Het menu ‘Declaratie Reiskosten’ is vernieuwd. De volgende nieuwe functionaliteiten zijn opgenomen in dit menu.

  1. Reiskostensoort ‘Woon-werkverkeer OV’

Wanneer jouw organisatie voor dit nieuwe reiskostensoort heeft gekozen, zal deze nieuwe reiskostensoort getoond worden in het keuzelijstje.

  • Selecteer datum in de kalender

Wanneer je een reiskostendeclaratie aanmaakt is het sinds kort mogelijk een datum in de kalender te selecteren.

  • Snel meerdere declaraties ‘Woon-werkverkeer eigen vervoer’ en ‘Dienstreizen eigen vervoer’ aanmaken;

Wanneer je met je eigen vervoer reist, is het sinds kort mogelijk om meerde data te selecteren in de kalender waardoor je meerdere declaraties tegelijkertijd kunt aanmaken.

Na het indienen van de declaraties, wordt iedere declaratie apart weergegeven in het overzicht  ‘Declaratie reiskosten’.

  • Snel adres zoeken.

Wil je eenvoudig een adres vinden dat bij een postcode hoort of wil je juist eenvoudig een postcode vinden dat bij een adres hoort? Sinds kort kun je gebruik maken van de handige zoekfuncties in de velden ‘Van’ en ‘Naar’. 

Zie voor zoekvoorbeelden het informatieknopje achter het invoerveld ‘Van’.

De handleiding voor dit nieuwe scherm kan worden geraadpleegd via de Helpknop in het menu.

  • De look en feel van de declaratiemenu’s ‘Overige declaraties’ en ‘Extra uren’ zijn hoofdzakelijk aangepast.

De aanpassingen zouden je meer overzicht en efficiency moeten opleveren.

Ook de handleidingen van deze schermen zijn aangepast en kunnen via de Helpknop in de menu’s geraadpleegd worden.